czasowniki frazowe – get rid of – pozbyć się czegoś – phrasal verbs

przez Paweł