czasowniki frazowe – look up to sb, look down on sb – phrasal verbs

przez Pawe艂