czasowniki frazowe: put up with sth, figure out sth

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.