czasowniki frazowe: put up with sth, figure out sth

przez Paweł