EXPLAIN IT TO ME czy EXPLAIN IT ME? – wyjaśnij mi to

przez Paweł