forget to do sth, forget doing sth – zapomnieć | Angielski z Werwą!

przez Paweł