metody

:.: Jak uczę?

Osoby zainteresowane zajęciami niekiedy pytają jakich metod nauczania używam. Odpowiadam: a w jaki sposób Ty się uczysz? Jakie masz wyobrażenie? Jaka forma przedstawienia języka jest Ci najbardziej lubiana? Co działa na Ciebie skutecznie?

Na moich zajęciach dominuje metoda komunikatywna (np. Metoda Callana). Głównym celem lekcji jest usprawnienie umiejętności komunikacji w języku angielskim. Czyli chcę abyś mógł swobodnie mówić i rozumieć.

Jednak prawdę mówiąc, forma zajęć zależy od Ciebie. Mogą to być zajęcia typowo komunikacyjne z silnym nakierowaniem na poznanie słownictwa, gramatyczne – przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym lub zajęcia przygotowujące do wyjazdu za granicę o konkretnym profilu pracy.

Od siebie gwarantuję systematyczność, system oceniania bieżących postępów oraz prowadzenie zajęć w języku angielskim. Od Ciebie oczekuję zaangażowania i chęci.

Na zajęciach nie brakuje plakatów, materiałów audio, kart pracy, kart obrazkowych oraz innych pomocy audio-wizualnych.

Korzystam z podręczników i materiałów renomowanych wydawnictw takich, jak Pearson, Macmillan, Express Publishing, Longman, PWN, Cambridge University Press czy Nowa Era. Materiały są starannie dobrane do Twojego poziomu umiejętności oraz odpowiadają naszym wspólnym założeniom.