leave to – czy – leave for – wyjechać dokądś

przez Paweł