Kategoria: czasy gramatyczne – na skróty

czas FUTURE CONTINUOUS budowa – błyskawiczne omówienie

Odcinek stanowi skrócone omówienie najważniejszych elementów czasu FUTURE CONTINUOUS. Jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów dodawania końcówek do czasowników, spojrzeć na typowe błędy i więcej przykładów, ilustracji, tabel, kliknij w poniższy link. Odsyłacz prowadzi do FUTURE CONTINUOUS – szczegółowe omówienie czasu: