Kategoria: konstrukcje gramatyczne

Poznałeś już większość czasów gramatycznych? W języku angielskim istnieje jeszcze wiele konstrukcji, czyli (po)tworów, które bazują na zasadach i budowie czasów, ale nimi nie są – to taki psikus, żeby było w życiu ciekawiej.

Mowa tutaj na przykład o zagadnieniu: “be going to” – zamierzać – naśladujące budowę czasów “continuous”, czy innych wynalazkach, jak na przykład “would rather/would prefer” czy “had better“.
Zapraszam do oglądania i zostawiania komentarzy.