mowa zależna – PAST SIMPLE – twierdzenia, przeczenia, pytania

przez Paweł