MOWA ZALEŻNA – PRESENT SIMPLE – twierdzenia, przeczenia, pytania

przez Paweł