PAST SIMPLE – strona bierna, PAST SIMPLE – passive voice

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.