pay attention to sth – zwracać uwagę, draw attention – przyciągać uwagę

przez Paweł