potoczne zwroty i wyrażenia (6-10) – everyday expressions

przez Paweł