suggest doing sth – czy – suggest to do sth? – zasugerować coś zrobić

przez Paweł