Tagged: idioms

ebbs and flows | idiom #69 | angielskizwerwa.pl

ebbs and flows | idiom #69

ebbs and flows – wzloty i upadki ebb – odpływflow – przypływ -> prezentacja ✓Such is life. You know, there are ebbs and flows all the time.Takie jest życie. Wiesz, cały czas są wzloty...

Editor Picks