Tagged: słowotwórstwo

word-formation - słowotwórstwo - law

word-formation – słowotwórstwo – law

👉Czy wiesz jakie inne wyrazy możemy utworzyć w oparciu o rzeczownik “law”? A jak w ogóle wymawiamy wyraz “prawo”? /lɒː/ czy może /loʊ/?lawyer /ˈlɒːjər/ – prawnik outlaw /ˈaʊtlɑː/ – człowiek wyjęty spod prawalawless /ˈlɒːləs/...

Editor Picks