Tagged: wymowa wyrazów

wymowa wyrazów zakończonych na "-ain"

wymowa końcówki “-ain”

👉Jak przeczytasz poniższe wyrazy?końcówka „-ain” wymawiana jako: /-eɪn/contain /kənˈteɪn/ – zawierać terrain /təˈreɪn/ – teren refrain /rɪˈfreɪn/ – powstrzymywać sięremain /rɪˈmeɪn/ – pozostać sustain /səˈsteɪn/ – podtrzymywać obtain /əbˈteɪn/ – uzyskać domain /doʊˈmeɪn/ –...

Editor Picks