take after sb – być podobnym do kogoś, turn up – pojawić się

przez Paweł