Angielski z Werwą!

cut to the chase

cut to the chase | idiom #42

cut to the chase – przejść do sedna, przejść do rzeczy chase – pościgjęzyk potoczny! -> prezentacja✓Spare me the details and cut to the chase, please.Proszę, oszczędź mi tych szczegółów i przejdź do sedna....

turn a blind eye

turn a blind eye | idiom #41

Poniżej znajduje się zapis treści slajdów. turn a blind eye – przymknąć oko -> prezentacja✓My favorite hairdresser cut my hair far too short and hurt me a little bit, but I turned a blind...