Angielski z Werwą!

blow one's mind | idiom #66

blow one’s mind | idiom #66

blow one’s mind – wywrzeć na kimś ogromne wrażenie -> prezentacja✓When I started talking to them, three things literally blew my mind.Kiedy zacząłem z nimi rozmawiać, trzy rzeczy dosłownie zszokowały mnie. ✓The first book...

can't get enough of something

can’t get enough of something | idiom #65

can’t get enough of sth – nie mieć czegoś dość -> prezentacja✓You see, I got a taste of it and now I can’t get enough of it.Widzisz, spróbowałem i teraz ciągle mi mało. ✓It...

get out of hand

get out of hand | idiom #64

get out of hand – wymykać się spod kontroli -> prezentacja✓The party got out of hand and the guests demolished the living room.Impreza wymknęła się spod kontroli, a goście zdemolowali salon. ✓This has gotten...

serve someone right | idiom #63, angielskizwerwa.pl

serve someone right | idiom #63

serve someone right – mieć za swoje, doigrać się -> prezentacja✓”Hey, he hit me!” “Serves you right! You were unkind to him.”„Hej, on mnie uderzył!” – „Dobrze ci tak. Byłeś dla niego niemiły”. ✓Serves...

not take no for an answer | idiom #62

not take no for an answer | idiom #62

not take no for an answer – nie przyjmować odmowy -> prezentacja✓Is it good advice to tell them not to take no for an answer and be super emphatic?Czy to dobra rada mówić im,...

get something over and done with

get sth over and done with | idiom #61

get something over and done with – skończyć z czymś -> prezentacja✓She gets unpleasant tasks over and done with surprisingly fast.Zaskakująco szybko kończy nieprzyjemne zadania. ✓I feel I need to talk to them and...

Editor Picks