Category: Materiały

before you know it | idiom #52

before you know it | idiom #52

before you know it – zanim się zorientujesz -> prezentacja✓You have to love what you do. Otherwise you’ll just get old before you know it.Musisz kochać to, co robisz. Inaczej zestarzejesz się zanim się...

be in one's element, idiom

be in one’s element | idiom #51

be in one’s element – być w swoim żywiole -> prezentacja✓Field trips are the best part of my job – I’m in my element here.Wycieczki terenowe są najlepszą częścią mojej pracy – tutaj jestem...

out of one's league

out of one’s league | idiom #50

be out of one’s league – być poza zasięgiem, nie mieć szans -> prezentacja ✓I really like this girl, but I feel she’s out of my league. What can I do?Naprawdę lubię tę dziewczynę,...

go the extra mile | idiom #49

go the extra mile | idiom #49

go the extra mile – zrobić więcej niż się od kogoś wymaga, dołożyć wszelkich starań -> prezentacja✓When you go the extra mile, viewers just appreciate it and will come back in the future.Jeśli dajesz...

come to think of it - jeśli się tak zastanowić…

come to think of it | idiom #48

come to think of it – jeśli się tak zastanowić… -> prezentacja✓Come to think of it, you’re always important to someone.Jeśli się tak zastanowić, zawsze jesteś dla kogoś ważny. ✓Come to think of it...

there's no denying | angielski potoczny

there’s no denying

go the extra mile – zrobić więcej niż się od kogoś wymaga, dołożyć wszelkich starań -> prezentacja✓When you go the extra mile, viewers just appreciate it and will come back in the future.Jeśli dajesz...