Category: Materiały

ebbs and flows | idiom #69 | angielskizwerwa.pl

ebbs and flows | idiom #69

ebbs and flows – wzloty i upadki ebb – odpływflow – przypływ -> prezentacja ✓Such is life. You know, there are ebbs and flows all the time.Takie jest życie. Wiesz, cały czas są wzloty...

there you have it, angielskizwerwa.pl

there you have it | idiom #68

there you have it – i gotowe; i oto i on… -> prezentacja✓I followed the recipe step by step and there you have it – a delicious homemade pizza!Śledziłem przepis krok po kroku i...

on the fence | idiom #67

on the fence | idiom #67

on the fence – niezdecydowany -> prezentacja✓Initially, most companies were on the fence about social media.Początkowo większość firm była niezdecydowana jeśli chodzi o media społecznościowe. ✓And if anyone out there is on the fence...

blow one's mind | idiom #66

blow one’s mind | idiom #66

blow one’s mind – wywrzeć na kimś ogromne wrażenie -> prezentacja✓When I started talking to them, three things literally blew my mind.Kiedy zacząłem z nimi rozmawiać, trzy rzeczy dosłownie zszokowały mnie. ✓The first book...

can't get enough of something

can’t get enough of something | idiom #65

can’t get enough of sth – nie mieć czegoś dość -> prezentacja✓You see, I got a taste of it and now I can’t get enough of it.Widzisz, spróbowałem i teraz ciągle mi mało. ✓It...

get out of hand

get out of hand | idiom #64

get out of hand – wymykać się spod kontroli -> prezentacja✓The party got out of hand and the guests demolished the living room.Impreza wymknęła się spod kontroli, a goście zdemolowali salon. ✓This has gotten...

Editor Picks