Polityka prywatności

Oświadczenie w sprawie ochrony danych

Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej strony internetowej i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Usługi Językowe Angielski z Werwą! Paweł Tomicki
ul. Kolejowa 78/46
62-600 Koło

tel.: +48 661552979

Strona internetowa : www.angielskizwerwa.pl

Email: kontakt@angielskizwerwa.pl

Naszym inspektorem ochrony danych jest:
Paweł Tomicki, e-mail: kontakt@angielskizwerwa.pl

W poniższym oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych informujemy o zakresie, w jakim są przetwarzane Państwa dane osobowe (zwane w dalszej części „danymi“).

 1. Przetwarzanie danych

W związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej przetwarzamy dane. Przetwarzanie tych danych związane jest również z ich ujawnianiem poprzez przekazywanie innym podmiotom gospodarczym.

Przekazywanie danych do USA podlega decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony, która jest zapewniana przez Tarczę Prywatności USA-UE. W decyzji, o której mowa powyżej, Komisja zatwierdza, że gwarancje mające zastosowanie do przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych według programu Tarcza Prywatności UE-USA odpowiadają standardom ochrony danych w UE. Przekazując dane do USA, podajemy nazwy usługodawców będących podmiotami uczestniczącymi w programie Tarczy Prywatności.

Cele przetwarzania danych, dane będące przedmiotem przetwarzania, podstawy prawne czy odbiorcy lub okoliczności ich przekazywania do państw trzecich wymieniono poniżej:

 1. a)     Plik dziennika

Wizyty internautów na naszej stronie internetowej są zapisywane w pliku dziennika. W związku z tym, ma miejsce przetwarzanie następujących danych: nazwa każdej odwiedzanej podstrony, ilość przesyłanych danych, data i godzina dostępu, wersja i typ przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzanej strony internetowej), podmiot wnioskujący o dostęp oraz Państwa adres IP. Powyższe jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych. Przetwarzamy Dane w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi zamierzeniami, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Plik dziennika zostanie usunięty po upływie siedmiu dni, chyba że jest niezbędny w celu wyjaśnienia lub udowodnienia konkretnych naruszeń, które miały miejsce w okresie ich przechowywania.

 1. b)    Hosting

W kwestii hostingu, przechowywane będą wszystkie Dane przetwarzane w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej. Jest to konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej. Dane przetwarzane są w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi zamierzeniami i interesami, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Prowadzenie naszej strony internetowej wymaga korzystania z usług dostawców usług hostingowych, którym powyższe dane są przekazywane.

 1. c)     Jak się z nami skontaktować?

Dane osoby kontaktującej się z nami użytkownika (imię i nazwisko, dane kontaktowe, w zakresie podanym przez użytkownika) i wiadomość będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania i obsługi zapytania. Dane te zostaną wykorzystane w celu przetwarzania zapytań na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO. W zakresie przetwarzania Państwa zapytań współpracujemy z usługodawcami, którym przekazujemy wyżej wymienione Dane.

 1. d)      Analiza i marketing stron internetowych

Używamy plików cookies w celu zapewnienia możliwości korzystania z niektórych funkcji. Pliki cookies są małymi pakietami danych, które instalowane są na urządzeniu użytkownika i wymieniane z innymi dostawcami usług. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki („sesyjne cookies “). Inne pliki cookies mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika i pozwolą nam zidentyfikować przeglądarkę podczas kolejnej wizyty („stałe pliki cookies“).

Jest możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisanych na urządzeniu i dostosowania ustawień przeglądarki tak, aby uniemożliwić instalację plików cookies.

W takim przypadku konieczne może być ponowne dostosowanie niektórych ustawień przy każdej wizycie na niniejszej stronie internetowej. Niektóre funkcje z kolei mogą nie być w pełni dostępne.

Używamy plików cookie w związku z następującymi funkcjonalnościami:

 1. aa) Google Analytics

Korzystamy z usług Google Analytics, tzn. usługi świadczonej przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. W celu świadczenia usług Google używa niektórych plików cookies. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) generowane przez pliki cookies są przekazywane na serwer Google w USA i właśnie tam są przechowywane. Informacje, które przechowujemy wykorzystujemy do sporządzania raportów o aktywności na stronie dla operatora strony internetowej, do analizy użytkowania naszej strony internetowej oraz w celu świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z naszej strony. Dane uzyskane za Państwa zgodą przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Adres IP użytkownika nigdy nie jest łączony z innymi danymi Google.

W miarę potrzeby, w dowolnym momencie można zaprotestować w kwestii zbierania Danych ze skutkiem na przyszłość i zainstalować w tym celu dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Można pobrać go ze strony:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Warto również zapoznać się z informacjami dotyczącymi wykorzystania danych przez Google, jakie dostępne są w sieci Google Partner:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

https://policies.google.com/technologies/ads

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne dla celów, dla których są przetwarzane, lub do momentu gdy użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie Danych. Jeśli ustawowe obowiązki dotyczące zatrzymywania danych muszą być przestrzegane, okres przechowywania niektórych Danych może wynosić do 10 lat, niezależnie od celu ich przetwarzania.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane
 2. a)     Prawo do informacji

Na każde żądanie mamy obowiązek w dowolnym momencie i bezpłatnie przekazać informacje o przechowywanych danych osobowych danego użytkownika.

 1. b)   Ograniczenia w przetwarzaniu (blokowanie), korekta, sprzeciw, usunięcie

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przechowywanie Danych osobowych lub jeśli nastąpiły zmiany w danych, na Państwa żądanie zajmiemy się ich usuwaniem lub blokadą lub zapewnimy ich stosowną aktualizację (w wykonalnym tego zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi i ustawowymi). Dotyczy to też sytuacji, w której użytkownik zaznacza, że jego Dane osobowe mają być przetwarzane tylko i wyłącznie z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń w przyszłości.

 1. c)     Przenoszenie danych

Na wniosek jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu Dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, aby mogli Państwo w razie potrzeby przekazać je innym stronom.

 1. d)    Prawo do odwołania

Istnieje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru: (https://giodo.gov.pl/579).

 1. e)     Prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość

Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie owej zgody nie będzie mieć wpływu w żaden sposób na legalny charakter przetwarzania Państwa Danych przed wycofaniem takiej zgody. 

 1. f)    Wykonywanie praw przysługujących osobie, której dotyczą dane

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, poprawek, blokad, zastrzeżeń lub usunięcia danych, udzielania informacji czy chęci przekazania danych innej stronie, prosimy o kontakt z kontakt@angielskizwerwa.pl.

 1. g)      Ograniczenia

Informacje zawarte powyżej nie dotyczą danych, które nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, a której te dane dotyczą. Przykładowo tych, które zostały zanonimizowane dla celów analiz. Usuwanie, blokowanie, korekta, udostępnianie informacji, lub przekazywanie danych innej firmie jest możliwe pod warunkiem dostarczenia dodatkowych informacji, dzięki którym będzie możliwa identyfikacja.

Polityka prywatności

 1. Usługi Językowe Angielski z Werwą! Paweł Tomicki całkowicie respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych swoich użytkowników portalu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Dane zbierane przy zgłoszeniu zapytania przez nowego Użytkownika będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na takowe zapytanie, chyba że Użytkownik zezwoli dalsze wykorzystanie jego danych.
 3. Użytkowanie serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika żadnych danych, które umożliwiałyby jego identyfikację. Użytkownicy mogą podawać dane dobrowolnie, co umożliwi aktywację pewnych funkcji serwisu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługi Językowe Angielski z Werwą! Paweł Tomicki. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych oraz ich korekty.
 4. Zbierane dane przez Usługi Językowe Angielski z Werwą! Paweł Tomicki przetwarzane będą po to, aby w celu zawrzeć i wykonać umowy oraz dla zrealizować prawnie usprawiedliwione cele Usługi Językowe Angielski z Werwą! Paweł Tomicki.
 5. Korzystanie z naszej strony internetowej łączy ze sobą możliwość zainstalowania  na komputerze Użytkownika plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub zaniechania danej operacji. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i posiadanych przez niego danych. Cookies będą działać pod warunkiem ich akceptacji przez przeglądarkę i pozostawienie na dysku.