Category: konstrukcje gramatyczne

Poznałeś już większość czasów gramatycznych? W języku angielskim istnieje jeszcze wiele konstrukcji, czyli (po)tworów, które bazują na zasadach i budowie czasów, ale nimi nie są – to taki psikus, żeby było w życiu ciekawiej.

Mowa tutaj na przykład o zagadnieniu: “be going to” – zamierzać – naśladujące budowę czasów “continuous”, czy innych wynalazkach, jak na przykład “would rather/would prefer” czy “had better“.
Zapraszam do oglądania i zostawiania komentarzy.

it's no use doing sth - nie ma sensu, angielskizwerwa

it’s no use – nie ma sensu…

Poniżej zapis treści odcinka: it’s no use (doing sth)nie ma sensu -> prezentacja✓It’s no use asking her for a pay raise.Nie ma sensu pytać jej o podwyżkę. ✓It’s no use helping them because they...

regardless of sth - bez względu na..., angielskizwerwa

regardless of sth – bez względu na…

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka: regardless of sthbez względu na coś, niezależnie od czegoś -> prezentacja✓I know she’ll stand by me, regardless of the situation.Wiem, że będzie mnie wspierać, niezależnie od sytuacji. ✓They...