Category: czasowniki z przyimkami

Przyimki to nie lada wyzwanie! W połączeniu z czasownikami mogą naprawdę spędzać sen z powiek. Czy mogę powiedzieć “apologize sb”, czy może “apologize to sb“? A czy “zależeć od czegoś” to “depend on sth“, czy “depend of sth”?
Jak się tego wszystkiego nauczyć? Może w zdaniach, z ilustracjami?
Zapraszam do oglądania.

prevent sb from doing sth, angielskizwerwa

prevent sb from doing sth

Poniżej znajduje się zapis treści slajdów: prevent sb from doing sthuniemożliwiać coś komuś, powstrzymywać kogoś przed czymś -> prezentacja✓Global pandemic prevented them from gathering together.Globalna pandemia uniemożliwiła im spotkanie się. ✓Something prevented him from...

discriminate against sb

discriminate against someone

Poniżej znajduje się zapis treści slajdów: discriminate against sbdyskryminować kogoś -> prezentacja✓No one will discriminate against you in the state of Illinois.Nikt nie będzie cię dyskryminował w stanie Illinois. ✓What’s the point of discriminating...

Editor Picks