Category: czasowniki modalne

Czasowniki modalne w języku angielskim to na przykład can/could, may/might, must (mustn’t), will/would, should czy ought to. Czasowniki te pozwalają między innymi na wyrażanie przypuszczenia, możliwości, życzeń, próśb, nakazów, zakazów i mówienia o obowiązkach…

Editor Picks