Category: Gramatyka

it's no use doing sth - nie ma sensu, angielskizwerwa

it’s no use – nie ma sensu…

Poniżej zapis treści odcinka: it’s no use (doing sth)nie ma sensu -> prezentacja✓It’s no use asking her for a pay raise.Nie ma sensu pytać jej o podwyżkę. ✓It’s no use helping them because they...

regardless of sth - bez względu na..., angielskizwerwa

regardless of sth – bez względu na…

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka: regardless of sthbez względu na coś, niezależnie od czegoś -> prezentacja✓I know she’ll stand by me, regardless of the situation.Wiem, że będzie mnie wspierać, niezależnie od sytuacji. ✓They...

Editor Picks