Category: strona bierna

Strony biernej (passive voice) używamy, gdy chcemy zakomunikować, że jakaś czynność została lub będzie wykonana, ale nie ujawniamy kto jest jej wykonawcą, ponieważ chcemy tę osobę ukryć lub zwyczajnie jej nie znamy. Tak w wielkim skrócie – w budowie zdania będzie nam potrzebny czasownik „to be” oraz III forma czasownika (czasowniki nieregularne).