Category: czasowniki frazowe

Najwyższa pora na czasowniki frazowe – phrasal verbs. Czy mówią Ci coś pary następujących czasowników: get on/get off lub get in/get out of? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na podobne pytania, ilustracje i omówienie błędów w zdaniach. Zapraszam do oglądania.

kick off with sth

kick off with sth | phrasal verbs #16

kick off with sth – rozpoczynać od czegośjęzyk potoczny -> prezentacja✓So let’s kick off with tip number one: if you have nothing positive to say, just don’t say anything.Zatem zacznijmy od porady numer jeden:...

come across as

come across as – sprawiać wrażenie

come across as – sprawiać wrażenie, uchodzić za kogoś – czasowniki frazowe -> prezentacja✓Do you come across as charming and likeable?Czy uchodzisz za osobę czarującą i sympatyczną? ✓You don’t want to come across as...

Editor Picks