Category: czasowniki frazowe

Najwyższa pora na czasowniki frazowe – phrasal verbs. Czy mówią Ci coś pary następujących czasowników: get on/get off lub get in/get out of? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na podobne pytania, ilustracje i omówienie błędów w zdaniach. Zapraszam do oglądania.

Editor Picks