Category: idiomy

Idiomy to wyrażenia, które zwykle składają się z kilku wyrazów. W połączeniu ze sobą wyrazy te nadają wyrażeniu kompletnie nowe znaczenie. Idiomy są bardzo popularną częścią języka. Znajdziemy je w książkach, filmach i mowie potocznej.

on the fence | idiom #67

on the fence | idiom #67

on the fence – niezdecydowany -> prezentacja✓Initially, most companies were on the fence about social media.Początkowo większość firm była niezdecydowana jeśli chodzi o media społecznościowe. ✓And if anyone out there is on the fence...

blow one's mind | idiom #66

blow one’s mind | idiom #66

blow one’s mind – wywrzeć na kimś ogromne wrażenie -> prezentacja✓When I started talking to them, three things literally blew my mind.Kiedy zacząłem z nimi rozmawiać, trzy rzeczy dosłownie zszokowały mnie. ✓The first book...

can't get enough of something

can’t get enough of something | idiom #65

can’t get enough of sth – nie mieć czegoś dość -> prezentacja✓You see, I got a taste of it and now I can’t get enough of it.Widzisz, spróbowałem i teraz ciągle mi mało. ✓It...

get out of hand

get out of hand | idiom #64

get out of hand – wymykać się spod kontroli -> prezentacja✓The party got out of hand and the guests demolished the living room.Impreza wymknęła się spod kontroli, a goście zdemolowali salon. ✓This has gotten...

serve someone right | idiom #63, angielskizwerwa.pl

serve someone right | idiom #63

serve someone right – mieć za swoje, doigrać się -> prezentacja✓”Hey, he hit me!” “Serves you right! You were unkind to him.”„Hej, on mnie uderzył!” – „Dobrze ci tak. Byłeś dla niego niemiły”. ✓Serves...

Editor Picks