attend sth vs. attend to sb/sth | Angielski z Werwą!

zapis treści odcinka:

attend sth
uczestniczyć w czymś, uczęszczać na coś

attend to sb/sth
obsłużyć kogoś, zajmować się czymś

-> attend sth – uczestniczyć w czymś, uczęszczać na coś
✓attend a conference
uczestniczyć w konferencji

✓attend a training
uczęszczać na szkolenie

✓uczestniczyć w ceremoni
attend a ceremony

✓uczęszczać do szkoły językowej
attend a language school

-> attend to sb/sth – obsłużyć kogoś, zajmować się czymś
✓attend to a project
zająć się projektem

✓attend to a client
obsługiwać klienta

-> przetłumacz
✓uczestniczyć w ceremoni
attend a ceremony

✓uczęszczać do szkoły językowej
attend a language school

✓attend to a project
zająć się projektem

✓attend to a client
obsługiwać klienta

✓obsługiwać gości
attend to guests

✓zająć się pewnymi sprawami
attend to some matters

-> błędy – attend sth, attend to sb/sth
uczęszczać do szkoły
X attend to school
✓attend school

zająć się pacjentem
X attend a patient
✓attend to a patient

uczestniczyć w zajęciach judo
X attend to a judo class
✓attend a judo class

You may also like...