attend sth vs. attend to sb/sth | Angielski z Werwą!

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.