Author: Paweł

burn the candle at both ends

burn the candle at both ends | idiom #34

zapis slajdów z odcinka wideo: idiom #34-> burn the candle at both endsprzepracowywać się, zarywać noce -> komentarz:…gdy podpalimy świecę na dwóch końcach, uzyskamy więcej światła, ale świeca szybciej spłonie… ✓You can’t just burn...

water under the bridge

water under the bridge | idiom #33

Pod linkiem do materiału wideo znajdziesz zapis treści odcinka. water under the bridge (idiom #33)było, minęło; stare dzieje -> prezentacja:✓He was my best friend, but it’s water under the bridge now.Był moim przyjacielem, ale...

świat przyrody

świat przyrody (1/2) – matura rozszerzona

Pod materiałem wideo znajduje się lista słów występujących w materiale. Słownictwo rozszerzone, świat przyrody: persistent precipitation/pər’sɪstənt prɪˌsɪpɪˈteɪʃən/długotrwałe opady dry spellsusza patchy foglokalne zamglenia gust of windpodmuch wiatru black icegołoledź (warstwa lodu na drodze) baking...

matura rozszerzona - nauka i technika

matura rozszerzona – nauka i technika

Pod materiałem wideo znajduje się lista słów prezentowanych w materiale. Lista słów i wyrażeń znajdujących się w odcinku: circumference/sərˈkʌmfərəns/obwód fractionułamek zwykły environmentalist/ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ekolog gene therapist/dʒiːn ˈθerəpɪst/osoba zajmująca się terapią genową statistician/ˌstætəˈstɪʃən/statystyk multiplication/ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃən/mnożenie divisiondzielenie subtraction/səbˈtrækʃən/odejmowanie additiondodawanie...

ballet, buffet, chalet, croquet, parquet

podchwytliwa wymowa – ballet, buffet, chalet, croquet, parquet

Pod filmem znajduje się skrócony zapis treści odcinka. 👉 Czy wiesz jak wypowiedzieć poniższe słowa w odmianie brytyjskiej i amerykańskiej?ballet/bæˈleɪ/ AmE/ˈbæleɪ/ BrEbalet buffet/bəˈfeɪ/ AmE/ˈbʊfeɪ/ BrEbufet (w restauracji) chalet/ʃæˈleɪ/ AmE/ˈʃæleɪ/ BrEdomek letniskowy croquet/kroʊˈkeɪ/ AmE/ˈkrəʊkeɪ/ BrEkrokiet...

Editor Picks