czas future continuous – czas przyszły ciągły

Odcinek stanowi skrócone omówienie najważniejszych elementów czasu FUTURE CONTINUOUS. Jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów dodawania końcówek do czasowników, spojrzeć na typowe błędy i więcej przykładów, ilustracji, tabel, kliknij w poniższy link. Odsyłacz prowadzi do FUTURE CONTINUOUS – szczegółowe omówienie czasu:

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *