czas future continuous – czas przyszły ciągły

Odcinek stanowi skrócone omówienie najważniejszych elementów czasu FUTURE CONTINUOUS. Jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów dodawania końcówek do czasowników, spojrzeć na typowe błędy i więcej przykładów, ilustracji, tabel, kliknij w poniższy link. Odsyłacz prowadzi do FUTURE CONTINUOUS – szczegółowe omówienie czasu:

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading