four-star hotel? Four Stars Hotel?

Poniżej znajduje się zapis slajdów odcinka:

a four-star hotel
hotel czterogwiazdkowy

-> prezentacja
✓an 8-story building (storey – piętro – AmE)
ośmiopiętrowy budynek

✓a ten-dollar bill
dziesięciodolarowy banknot

✓a three-course dinner
trzydaniowa kolacja

✓a 45-minute class
45-minutowe zajęcia

✓a three-dimensional illustration
trójwymiarowa ilustracja

-> błędy
To jest dwudziestoletnia kamienica.
X It’s a 20 years old tenement.
✓ It’s a 20-year-old tenement.

Ta autostrada międzystanowa ma 20 lat.
X This interstate is 20-year-old.
✓ This interstate is 20 years old.

-> przetłumacz
✓Hotel Pięć Gwiazd
Four Stars Hotel

✓rower trzykołowy
a three-wheel bike

✓Restauracja Dwa Lwy
Two Lions Restaurant

✓24-karatowe złoto
24-carat gold 

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading