future simple – czasy gramatyczne #10

Czas Future Simple – szczegółowe omówienie w materiale wideo + ćwiczenia. Załączam slajdy z materiału wideo w formie galerii oraz plik pdf. Po więcej zapraszam na kanał youtube: Angielski z Werwą!

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading