get cold feet | idiom #3

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka.

get cold feet – stchórzyć

✓I wanted to do a parachute jump, but I got cold feet.
Chciałem skoczyć ze spadochronem, ale stchórzyłem.

✓He got cold feet and didn’t ask his boss for a pay raise.
Stchórzył i nie poprosił szefa o podwyżkę.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *