have sth to do with… – mieć z czymś coś wspólnego

Poniżej znajduje się zapis treści slajdów.

have something to do with… – mieć z czymś coś wspólnego

-> prezentacja
✓The suspect might have something to do with the break-in.
Podejrzany może mieć coś wspólnego z włamaniem.

✓Your weight has nothing to do with being sporty.
Twoja waga nie ma nic wspólnego z byciem wysportowanym.

✓I assume he had something to do with forging the signature.
Wnioskuję, że miał coś wspólnego z podrobieniem podpisu.

-> przetłumacz
✓Jestem niewinny. Nie miałem z tym nic wspólnego.
I’m innocent. I had nothing to do with it.

✓Jestem pewien, że ma coś wspólnego z podpaleniem.
I’m convinced he has something to do with the arson.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading