just so I know | Angielski z Werwą!

just so I know – tak z ciekawości, tak dla mojej informacji

-> prezentacja
✓Just so I know, how do you make your hair look so fluffy?
Tak z ciekawości, jak to robisz, że masz takie puszyste włosy?

✓Just so I know, how many calories are contained in this meal?
Tak dla mojej wiadomości, ile kalorii zawiera ten posiłek?

✓Listen, guys, just so I know, what’s our plan B if they find us?
Posłuchajcie, chłopaki, tak dla mojej informacji, jaki jest plan B, jeśli nas znajdą?

✓Just so I know, was it Jane that made your day?
Tak z ciekawości, czy to Jane poprawiła ci humor?

-> przetłumacz
✓Tak z ciekawości, czy Twoja kuzynka jest zamężna?
Just so I know, is your cousin married?

✓Tak z ciekawości, czy zawsze masz taki dobry humor, gdy podróżujemy?
Just so I know, are you always in such a good mood when we travel?

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading