must be looking, can’t be looking – czasowniki modalne – spekulacja

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka.

CZASOWNIKI MODALNE – SPEKULOWANIE O TERAŹNIEJSZOŚCI – modal verbs – speculation
She must be looking at you. – Na pewno patrzy się na ciebie.
She can’t be looking at you. – Na pewno nie patrzy się na ciebie.

-> prezentacja
✓Look at the tracks. He must be staying in the building.
Spójrz na te ślady. Na pewno przebywa w tym budynku.

✓It’s impossible. She can’t be planting flowers now.
To niemożliwe. Na pewno nie sadzi teraz kwiatków.

✓Can you hear the noise? They must be doing something dangerous.
Słyszysz ten hałas? Na pewno robią coś niebezpiecznego.

-> błędy
Na pewno nie pomaga siostrze.
X He mustn’t be helping her sister.
✓ He can’t be helping her sister.

-> przetłumacz zdanie
✓Na pewno myśli teraz o swojej dziewczynie.
He must be thinking about his girlfriend right now.

✓Na pewno nie mówią prawdy. Nie wierzę w ich błahą wymówkę.
They can’t be telling the truth. I don’t believe their lame excuse.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading