neither…nor – ani…ani

neither…nor – ani…ani

-> prezentacja
✓He remembered neither his aunt nor uncle.
Nie pamiętał ani swojej ciotki ani wujka.

✓I neither speak Scottish nor understand it.
Ani nie mówię po szkocku, ani go nie rozumiem.

✓They neither know how to sing nor how to dance.
Nie potrafią ani śpiewać ani tańczyć.

-> błędy
Mój samochód nie jest ani nowy ani stary.
X My car isn’t neither new nor old.
✓My car is neither new nor old.

-> przetłumacz zdanie
✓Ten program nie jest ani ciekawy ani pouczający.
The program is neither interesting nor educative.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *