potoczne zwroty i wyrażenia – everyday expressions | #21-25

potoczne zwroty i wyrażenia #21-25

 1. to nip something in the bud – zdusić coś w zarodku
 2. I didn’t see that coming. – Tego się nie spodziewałem.
 3. That explains it. – To wszystko wyjaśnia.
 4. let alone… – nie mówiąc już o… / a co dopiero…
 5. I mean it. – Mówię poważnie. / Naprawdę tak myślę.
 1. to nip something in the bud – zdusić coś w zarodku

Whenever I have an idea, you always nip it in the bud.
Za każdym razem, gdy mam jakiś pomysł niszczysz go w zarodku.

Your son shouldn’t say such things. You must nip the behavior in the bud.
Twój syn nie powinien się tak zachowywać. Powinieneś zdusić to zachowanie w zarodku.

Their objective is to prevent fire or nip it in the bud.
Ich celem jest zapobiegać ogniu lub zdusić go w zarodku.

 1. I didn’t see that coming. – Tego się nie spodziewałem.

‘I’m pregnant.’ ‘Boy, I didn’t see that coming.’
‘Jestem w ciąży.’ ‘O rany, tego się nie spodziewałem’.

You may not believe me, but I really didn’t see that coming.
Możesz mi nie wierzyć, ale naprawdę nie spodziewałem się tego.

I didn’t see that coming at all. I had no clue.
Kompletnie się tego nie spodziewałem. Nie miałem pojęcia.

 1. That explains it. – To wszystko wyjaśnia.

‘Now you know the whole truth.’ ‘Well, that explains it.’
‘Teraz znasz całą prawdę’. ‘Cóż, to wszystko wyjaśnia’.

At the time he went to Hawaii, so that explains it.
W tamtym czasie pojechał na Hawaje, więc to wszystko wyjaśnia.

‘Do you get my point?’ ‘Yep, that explains it’.
‘Rozumiesz, o co mi chodzi?’ ‘Tak…, to wszystko wyjaśnia.

 1. let alone… – nie mówiąc już o…; a co dopiero…

You can’t stop, let alone reverse the process of aging.
Nie możesz zatrzymać, a co dopiero odwrócić procesu starzenia się.

We didn’t have potential clients, let alone financial support.
Nie mieliśmy potencjalnych klientów, a co dopiero wsparcia finansowego.

You should prepare analyses, reports, let alone checklists.
Powinieneś przygotowywać analizy, raporty, nie wspominając już o listach kontrolnych.

 1. I mean it. – Mówię poważnie. / Naprawdę tak myślę.

Maybe it sounds silly to say, but I really mean it.
Może to brzmi głupio, ale mówię poważnie.

If I say the book is worth reading, I really mean it.
Jeśli mówię, że ta książka jest warta przeczytania, to naprawdę tak myślę.

I’m always so thankful for your help and support. I mean it. 
Jestem zawsze wdzięczny za twoją pomoc i wsparcie. Mówię poważnie.

-> przetłumacz:
– to nip something in the bud
– I didn’t see that coming
– that explains it
– let alone…
– I mean it

-> przetłumacz na angielski:

 • zdusić coś w zarodku
 • tego się nie spodziewałem
 • to wszystko wyjaśnia
 • nie mówiąc już o… / a co dopiero…
 • mówię poważnie / naprawdę tak myślę

You may also like...