potoczne zwroty i wyrażenia – everyday expressions | 21-25

przez Paweł