search for sb vs. search sb – szukać czy przeszukać?

search sth/sb – przeszukać coś/kogoś
search for sth/sb – szukać czegoś/kogoś

-> prezentacja
✓I searched my pockets for some change, but I was broke.
Przeszukałem kieszenie za jakimiś drobnymi, ale byłem spłukany.

✓The police are searching for an escaped prisoner.
Policja szuka zbiegłego więźnia.

✓Why do they always search my luggage at the airport?
Dlaczego zawsze przeszukują mój bagaż na lotnisku?

✓Jak często szukasz w słowniku synonimów?
How often do you search for synonyms in a dictionary?

-> przetłumacz zdanie
✓Możesz mnie przeszukać. Nie mam nic do ukrycia.
You can search me. I have nothing to hide.

You may also like...