so vs. such z rzeczownikami i przymiotnikami – taki, taka, takie…

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.