throw at sb, throw to sb – rzucać w kogoś/do kogoś?

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka:

throw sth at sb – rzucać w kogoś

throw sth to sb – rzucać do kogoś

-> prezentacja
✓Will you catch the ball if I throw it to you?
Złapiesz piłkę, jeśli rzucę ją do ciebie?

✓The naughty kids threw a stone at the window.
Niesforne dzieci rzuciły kamieniem w okno.

✓Could you throw it to me?
Możesz mi to rzucić?

-> błędy
Nie rzucaj we mnie zabawkami!
X Don’t throw your toys to me!
✓Don’t throw your toys at me!

-> przetłumacz
✓Ogrodnik rzucił jabłko mojemu bratu.
The gardener threw an apple to my brother.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading