under no circumstances – inwersja stylistyczna

Poniżej znajduje się zapis treści slajdów:

STYLISTIC INVERSION – inwersja stylistyczna
under no circumstances – pod żadnym pozorem, w żadnym wypadku

-> prezentacja:
✓Under no circumstances will I give you my email password.
W żadnym wypadku nie dam ci mojego hasła mailowego.

✓Under no circumstances may you distribute that copy.
Pod żadnym pozorem nie możesz rozpowszechniać tej kopii.

✓Under no circumstances should you do anything that may jeopardize your safety.
W żadnym wypadku nie rób niczego, co może narazić cię na niebezpieczeństwo.

-> błędy:
Pod żadnym pozorem nie możesz publikować tego w mediach.
X Under no circumstances you can publish it in the media.
✓Under no circumstances can you publish it in the media.

-> przetłumacz zdanie:
✓Pod żadnym pozorem nie wolno ci otwierać skarbca.
Under no circumstances should you open the vault.

You may also like...