absolutely vs. absolutely not

zapis treści slajdów:
Absolutely! – Oczywiście! Jak najbardziej
Absolutely not! – Absolutnie nie! Wykluczone!

*(By all means. – Jak najbardziej!)

-> prezentacja
✓”Can I have another helping of your delicious salad?” “Absolutely!”
“Czy mogę prosić o kolejną dokładkę twojej pysznej sałatki?” “Oczywiście!”

✓”Could I send you the files after the weekend?” “Absolutely not!”
“Czy mógłbym wysłać Ci te pliki po weekendzie?” “Wykluczone!”

✓”They should have told us beforehand, don’t you think?” “Absolutely!”
“Powinni nam o tym powiedzieć zawczasu, nie uważasz?” “Jak najbardziej!”

✓”Are you trying to tell me you won’t sign this?” “No, absolutely not!”
“Próbujesz mi powiedzieć, że tego nie podpiszesz?” “Nie, absolutnie nie.”

-> przetłumacz zdanie
Absolutely! vs. Absolutely not!

✓”To był trafny tytuł!” “Jak najbardziej!”
“It was an apt title!” “Absolutely!”

✓”Pożyczysz mi trochę pieniędzy?” “Absolutnie nie!”
“Will you lend me some cash?” “Absolutely not!”

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading