all jokes aside, all joking aside

Zapis treści odcinka:

all jokes aside/all joking aside – żarty na bok

-> prezentacja
✓Young man, all jokes aside, are you on meds?
Młody człowieku, żarty na bok, jesteś na lekach?

✓It’s a funny story, but all joking aside, I’m dead tired.
To zabawna historia, ale tak poważnie to jestem śmiertelnie zmęczona.

✓But seriously, jokes aside, when can I expect my car back?
Ale już bez żartów, kiedy mogę spodziewać się samochodu z powrotem?

✓All joking aside, I can’t stop thinking about her!
Żarty żartami – nie mogę przestać o niej myśleć!

-> przetłumacz
✓Żarty na bok, to naprawdę ma znaczenie, jaki kupisz jej prezent.
All jokes aside, it really matters what present you’ll buy her.

sprawdź:
sky is the limit | idiom #36
https://youtu.be/eLEOfevxAcg

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading