be likely to – prawdopodobnie… | Angielski z Werwą!

Zapis treści slajdów znajduje się pod linkiem do filmu.


be likely to
prawdopodobnie / bardzo możliwe, że…

-> prezentacja
✓We’re not likely to become friends.
Prawdopodobnie nie zostaniemy przyjaciółmi.

✓The weather is likely to change soon.
Bardzo możliwe, że pogoda zmieni się wkrótce.

✓They’re not likely to help you. Don’t trust them.
Raczej ci nie pomogą. Nie ufaj im.

-> przetłumacz zdanie
✓Pewnie pojawi się dziś wieczorem w telewizji.
She’s likely to appear on TV tonight.

✓Czy to możliwe, że wygra ten wyścig?
Is he likely to win the race?

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading