colonel, infamous, surface, preparation – podchwytliwa wymowa

Poniżej znajduje się zapis slajdów odcinka:

TRICKY PRONUNCIATION
podchwytliwa wymowa

-> prezentacja
✓colon /ˈkoʊlən/ – dwukropek
✓colonel /ˈkɜːrnl/ – półkownik

✓famous /ˈfeɪməs/ – sławny
✓infamous /ˈɪnfəməs/ – owiany złą sławą

✓facelift /ˈfeɪslɪft/ – lifting twarzy
✓surface /ˈsɜːrfɪs/ – powierzchnia

✓prepare /prɪˈper/ – przygotowywać
✓preparation /ˌprepəˈreɪʃən/ – przygotowanie

-> Co to za wyraz?
/ˈɪnfəməs/
infamous

/ˈsɜːrfɪs/
surface

/ˈkoʊlən/
colon

/ˈkɜːrnl/
colonel

/ˌprepəˈreɪʃən/
preparation

-> Jak wypowiesz…?
infamous – owiany złą sławą
/ˈɪnfəməs/

surface – powierzchnia
/ˈsɜːrfɪs/

colon – dwukropek
/ˈkoʊlən/

colonel – półkownik
/ˈkɜːrnl/

preparation – przygotowanie
/ˌprepəˈreɪʃən/

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading