czasowniki nieregularne – keep, know, lay, lead, learn – irregular verbs

przez Paweł