reason for something

reason for sth – przyczyna czegoś

-> prezentacja
✓What was the reason for their resignation?
Jaka była przyczyna ich rezygnacji?

✓Bad weather was the reason for their late arrival.
Zła pogoda była przyczyną ich późnego przyjazdu.

✓The real reason for his absence was being unprepared.
Prawdziwym powodem jego nieobecności było bycie nieprzygotowanym.

-> przetłumacz zdania
✓Co było powodem zmiany adresu?
What was the reason for changing the address?

✓To nie była jedyna przyczyna zwrotu tego produktu.
It wasn’t the only reason for returning the product.

You may also like...